Dakveiligheid

De arbeidsomstandighedenwet 1998 (Arbo wet) heeft betrekking op veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met arbeid en omvat onder andere algemene verplichtingen voor de werkgever en werknemer en voorschriften voor samenwerking en overleg tussen werkgever, werknemers en deskundigen.veiligheid_routering

Het werken op daken, ook tijdens de beheerfase, valt onder het regiem van de Arbo-wet. De algemene regels en doelstellingen van deze Arbo-wet zijn geconcretiseerd uitgewerkt in het Arbo-besluit en de Arbo-regeling. De belangrijkste risico’s bij het uitvoeren van onderhoud of inspecties op daken zijn:

  •   Het vallen van hoogte bij betreden van het dak;
  •   Het vallen van hoogte bij dakranden en sparingen;
  •   Het vallen van hoogte bij het belopen (struikelen of uitglijden)

Op het veilig werken op daken is voornamelijk het Arbo-besluit en de Arbo-beleidsregel 3.16 (voorkomen van valgevaar) van toepassing.

PERMANENTE VALBEVEILIGING

Bij kortdurende en laagfrequente werkzaamheden op daken, zoals dakinspectie en onderhoudswerkzaamheden kan worden volstaan met permanent geplaatste QUICK SAFE 400Ò veiligheidsankers (Arbo beleidsregel 3.16).

Hieraan kan de gebruiker zich vastkoppelen met behulp van een valbeveiligingslijn en een harnasgordel met een valstopapparaat. Door de unieke constructie is de robuuste roestvaststalen QUICK SAFE 400â op bijna elk plat- of licht hellend dak toe te passen. De QUICK SAFE 400â is geschikt voor het monteren van horizontale ankerlijnen voor meelopende valbeschermers.

De QUICK SAFE 400â veiligheidsankers (bestaande uit een voetplaat met daarop een kolom van 400 mm hoogte en diameter 100 mm, waarvan de bovenkant is voorzien van twee aanlijnpunten) zijn geheel vervaardigd uit roestvaststaal en onderhoudsvrij en voldoen aan de NEN-EN 795 (Klasse A) en NEN-EN 795 (Klasse C).

Het monteren van de voetplaat geschiedt volgens het “protocol anker bevestiging” van fabrikanten van de bevestigingmiddelen.

Vanaf 15 juli 2006 is de nieuwe regelgeving met betrekking tot het werken op ladders van kracht. Vanaf die datum is het verplicht de ladder aan de boven- en/of de onderkant te borgen, om vallen en wegschuiven van de ladder te voorkomen. Nu de regel daadwerkelijk verplicht is zal de Arbeidsinspectie deze ook handhaven en bij een eventueel gebrek kunnen, afhankelijk van de situatie, sancties getroffen worden.

veiligheid_hekTer verankering van en tegen het omvallen van een tegen de gevel geplaatste ladder levert Intercoating een GM Locker voor het veilig betreden van een dakvlak met een ladder.

De GM Locker is gemaakt van aluminium en wordt met 6 schroeven gemonteerd op de dakrand, waarna de ladder hier veilig tussen geplaatst kan worden en vastgezet kan worden door middel van een afsluitbare strip.

Op de gevel wordt, op ooghoogte, een pictogram ladderopstelplaats, valbeveiliging verplicht in gevarenzone gemonteerd.

De gebouwbeheerder/ eigenaar is verantwoordelijk dat er op of aan het gebouw op een veilige wijze onderhoud gepleegd kan worden. Uit jurisprudentie blijkt dat wanneer de gebouweigenaar/ gebruiker/ werkgever nalatig blijkt om maatregelen te treffen welke op zich weinig moeite, tijd en geld kosten, er vrijwel altijd sprake zal zijn van aansprakelijkheid.