Wat doen we

Eén van de belangrijkste peilers waarop de reputatie van Intercoating dakgroep rust, zijn de zelfopgelegde, uiterst strenge kwaliteitseisen ISO 9001:2008, BRL 4702, brandveilige detailleringen NEN 6050, VCA ** 2008/5.1.

Door een veelvoud van mogelijke problemen, oorzaken en oplossingen welke in dit vakgebied aan de orde zijn, is het van vitaal belang het project uitvoerig door een technisch, commercieel adviseur aan een onderzoek te onderwerpen voordat kan worden overgegaan tot een renovatie advies en offerte.

De offerte wordt aangevuld met een groot aantal overige gegevens zoals lichtstraten, noodoverlopen en veiligheidsvoorzieningen die voor een opdrachtgever in de beslissingsfase van belang zijn. Vanzelfsprekend wordt dit pakket “informatief maatwerk” volledig kosteloos en zonder enige verplichting verstrekt.

Zie ook: dakbedekking, lichtstraten, dakveiligheid, periodieke inspectie en onderhoud.