Nazorg en onderhoud

24/7 door heel Nederland

Een dak renoveren en er nooit meer naar om kijken, is als het kopen van een nieuwe auto en die daarna nooit meer voor een onderhoudsbeurt naar de garage brengen. Om die “onderhoudsbeurten” voor uw dak op tijd te laten verrichten en van een regelmatige controle verzekerd te zijn, heeft Intercoating voor ieder, door haar afgewerkt project, de mogelijkheid een “onderhoudsabonnement” af te sluiten. Tenminste éénmaal per jaar wordt bijvoorbeeld gelet op hemelwaterafvoeren, dakdoorvoeren, detailleringen etc. Vervolgens mag in de nazorg ook een goed georganiseerd serviceapparaat niet ontbreken.

Service telt bij ons 24 uur per dag en zeven dagen per week. Deze service bieden wij u in heel Nederland. Vanuit onze vestigingen zijn wij logistiek in staat om overal directe oplossingen te bieden bij onverwachte situaties.

Intercoating zich mag verheugen in een ruime belangstelling voor haar producten en diensten.

Een uitgebreide referentielijst bevestigt dit en is op aanvraag verkrijgbaar.

Onze opdrachtgevers variëren van kleine ondernemingen tot multinationals en dit geeft al aan dat Intercoating zich sterk heeft gemaakt in het leveren van “maatwerk in dakrenovatie”. Niet voor niets wordt dan ook de titel “Dakrenovatiespecialist” in alle toonaarden in praktijk gebracht.