Milieu & Regelgeving

Milieu is een belangrijk thema bij Intercoating dakgroep. Dit uit zich onder andere door milieugerichte activiteiten van de stichting Dak & Milieu. Diverse regelgevingen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaam bouwen en bouwstoffen hangen hier nauw mee samen. IMG_milieu_Logo

Klik op één van onderstaande onderwerpen voor meer informatie: