Enertherm PIR isolatie

PIR staat voor polyisocyanuraat. PIR is een hardschuim met ringvormige aromatische verbindingen die thermisch zeer stabiel zijn. Het wordt aangemaakt met polymere isocyanaten en specifieke polyolen, echter in geheel andere verhoudingen dan bij PUR.

Energie prestatie coëfficiënt
De EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) is een maat voor het energiegebruik van een gebouw. Hoe lager de EPC, des te beter de energie efficiëntie van een gebouw. De EPC wordt berekend op basis van de gebouweigenschappen, de gebouwgebonden installaties en standaard gebruiksgedrag. Het toepassen van isolatie wordt door verschillende partijen in de bouw gezien als de meest efficiënte maatregel om de EPC te verlagen.

Isolatie en de EPC
Een hogere thermische isolatie vermindert het energieverbruik van een woning. Voor de dichte constructieonderdelen in de gebouwschil (gevels, daken en begane grondvloer) geldt dat de warmteweerstand Rc minimaal 2,5 m2K/W moet zijn. In de praktijk geldt dat de gebouwschil van veel woningen en utiliteitsgebouwen al voorzien wordt van isolatiewaarden van 3,0 m2K/W en hoger.

Makkelijk energie besparen met Enertherm isolatie
Dikkere isolatielagen hebben echter invloed op de bouwkundige detaillering. Omdat Enertherm de beste isolatiewaarde heeft bij de dunste plaatdikte, is Enertherm isolatie makkelijk toe te passen in vloeren, spouwmuren en platte daken.

Zien of u in aanmerking komt voor een subsidie? Ga naar de energiesubsidiewijzer!
De website www.energiesubsidiewijzer.nl biedt een handige wegwijzer om te zien of u in aanmerking komt voor een subisidie of financieringsregeling voor het energiezuiniger maken van uw vastgoed.